Is elektrisch rijden iets voor mij?

Het klimaatakkoord en de gevolgen voor elektrisch rijden

Op 28 juni 2019 werd het klimaatakkoord gepresenteerd door het kabinet. Het akkoord is opgesteld na langdurig en uitvoerig overleg met veel betrokken partijen. Belangrijk om te vermelden is dat dit akkoord een beleidsvoornemen van het kabinet betreft, dat als voorstel aan de Tweede Kamer is verzonden. Alle individuele maatregelen uit het akkoord moeten nog worden vastgelegd in wetteksten die door de Tweede- en Eerste Kamer dienen te worden goedgekeurd. De definitieve maatregelen kunnen dus afwijken van het klimaatakkoord zo als het er nu ligt.

De financiële en fiscale stimulering voor elektrisch rijden blijft in 2019 ongewijzigd, als eerder vastgesteld. Vanaf 2020 treden er veranderingen op ten aanzien van de eerder aangekondigde maatregelen.

Een overzicht van de voorgestelde maatregelen:

  • EV’s blijven vrijgesteld van BPM t/m 2024. Vanaf 2025 wordt een vaste voet van € 360 per auto berekend.
  • EV’s blijven tot 2025 vrijgesteld van motorrijtuigen belasting (MRB). Vanaf 2025 geldt een percentage van 25% van het (rijksdeel van) de MRB. PHEV’s gaan meer MRB betalen vanwege het zwaardere gewicht t.o.v. brandstofauto’s.
  • De bijtellingspercentages voor zakelijke EV’s worden per 2020 gewijzigd. Van 8% in 2020 wordt de bijtelling stapsgewijze verhoogd naar 22% in 2026.
    Zie onderstaande tabel voor de details.
  • Het gedeelte van de catalogusprijs waarover de verlaagde bijtelling geldt wordt per 2020 verlaagd naar € 45.000 en naar € 40.000 voor 2021 en verder. Over het meerdere geldt een bijtelling van 22%.
  • Voor particuliere emissieloze auto’s komt er een aflopende aanschafsubsidie die in 2021 begint bij een nog nader door het kabinet te bepalen vast bedrag per auto. Verder wordt onderzocht of het mogelijk en zinvol is om de consument te laten kiezen tussen laadtegoed, aankoopsubsidie of subsidie voor een laadpaal. De subsidie wordt voorwaardelijk vorm gegeven om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden.
  • Het kabinet hanteert een ‘hand aan de kraan beleid’. Dat wil zeggen dat de stimuleringsmaatregelen steeds voor volgende jaren kunnen worden bijgesteld. Het stimuleringspakket zal worden aangepast indien de ontwikkelingen van de EV verkopen sneller of langzamer gaan dan de uitgangspunten uit het klimaatakkoord.
Overzicht stimulering per instrument, 2021-2030
Image

* Met het huidige klimaatakkoord worden de maatregelen uit Autobrief II met betrekking tot 2020 aangepast, en zet het kabinet de stimulering stapsgewijze door tot en met 2025. Ondertussen werkt het kabinet aan de uitwerking en voorbereiding van een ander systeem van autobelastingen, hierbij zal ook het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn, worden meegenomen. In de tabel staan de stimuleringsmaatregelen die tot 2026 beschikbaar zijn. Uiteraard kan nog niet worden ingevuld hoe het nieuwe systeem van autobelastingen in de jaren daarna zal uitpakken.

Alles over elektrisch rijden

Blijf op de hoogte van alles rondom elektrisch rijden via de Vroaming by Total Nieuwsbrief.
Vul s.v.p. je e-mail adres in
Ik ontvang ook graag aanbiedingen en marketingberichten van Vroaming by Total.
Wij hebben een bevestiging nodig.

Op de hoogte blijven?

We vertellen je graag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden.

Nu aanmelden

Alles over elektrisch rijden

Blijf op de hoogte van alles rondom elektrisch rijden via de Vroaming by Total Nieuwsbrief.
Vul s.v.p. je e-mail adres in
Ik ontvang ook graag aanbiedingen en marketingberichten van Vroaming by Total.
Wij hebben een bevestiging nodig.
Total Vroaming
Elektrisch rijden
Contact

Advies nodig
Total & Partners
Informatie